VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍCH STRÁNKÁCH KONFERENCE
ŠIMÁNĚ 2016:
Česko-slovenské studentské konference jaderného inženýrství

Na webových stránkách časopicu Acta Polytechnica CTU Proceedings byly zveřejněny abstrakty článků.

 

Sborník konference bude vydán v následující publikaci: Acta Polytechnica CTU Proceedings, Vol. 4, 2016, ISSN 2336-5382 (Online), Published by the Czech Technical University in Prague.

Tištěný sborník, který bude distribuován do knihoven a na fakulty a bude obsahovat kromě článků vydaných v Acta Polytechnica CTU Proceedings také české a slovenské příspěvky, bude vydán v nejbližší době.

Všechny prezentace z konference lze stáhnout zde.

Pokud máte chuť, můžete vyplnit zpětnou vazbu, která poslouží ke zlepšení konference v budoucnu.

Termín konání

Konference se koná od 12. května (cca 9:00) do 13. května 2016 (cca 13:00)

Místo konání

Atrium hlavní budovy Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze na ulici Břehová

Adresa

Břehová 7, 115 91, Praha 1, Česká Republika

Nejbližší spojení MHD

Metro A – stanice Staroměstská
Tram 18 – zastávka Staroměstská
Tram 17 – zastávka Právnická fakulta
Bus 207 – zastávka Právnická fakulta

Cíle konference

Hlavním cílem konference je umožnit studentům (či čerstvým absolventům) magisterských a doktorských programů zaměřených na jaderné inženýrství a technologie používané v jaderné energetice prezentovat své studentské a výzkumné práce, které vznikly při jejich působení na vysokoškolských ústavech a katedrách.

Druhým cílem je seznámení se s výsledky ostatních studentů a kolegů z oboru a navázání bližší spolupráce mezi jednotlivými ústavy a výzkumnými týmy. Předpokládá se, že se konference budou účastnit studenti jaderných oborů z fakult ČVUT (FJFI, FS, FEL), ale i studenti jiných českých i slovenských vysokých škol (ZČU, VUT, STU).

Čestmír Šimáně

Konference nese jméno bývalého profesora a děkana Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské prof. Ing. Čestmíra Šimáně, DrSc., jehož památku konference připomíná a navazuje na jeho práci a odkaz v oblastech technologie jaderných reaktorů nebo aplikace ionizujícího záření. Pan profesor byl jeden z nejvýznamnějších českých jaderných fyziků a zakladatel jaderného výzkumu v Československu.

Thumbnail Image 1

prof. Ing. Čestmír Šimáně, DrSc.

Profesor Čestmír Šimáně absolvoval Vysokou školu technickou Dr. Edvarda Beneše v Brně, byl na studijním pobytu na College de France u Fréderica Joliota-Curieho, působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v Ústavu atomové fyziky České akademie věd a umění, byl ředitelem Laboratoře jaderné fyziky ČSAV, prvním ředitelem Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy, ředitelem divize Mezinárodní komise pro atomovou energii ve Vídni, děkanem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (1967-1972), zástupcem ředitele Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy.

Kromě toho působil jako člen nebo předseda v řadě odborných a organizačních komisí a poradních sborů (zejména v oblasti jaderné fyziky a jaderné energetiky), ve vědeckých radách Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně, ÚJF v Řeži, FJFI a ČVUT. Jeho vědecká a pedagogická činnost byla zaměřena na experimentální jadernou fyziku a energetiku.